Fasádne


Načítava sa komponenty
fasádna koaxiálna rúra DN125/80 x 250 mm nerez
fasádna koaxiálna rúra DN125/80 x 500 mm nerez
fasádna koaxiálna rúra DN125/80 x 1000 mm nerez
fasádna koaxiálna rúra DN125/80 x 2000 mm nerez
fasádne koaxiálne koleno DN125/80 x 30° nerez
fasádny kontrolný kus priamy DN125/80 nerez
fasádny kotviaci strmeň DN125 nerez
fasádna koaxiálna strešná koncovka DN125/80 nerez
fasádna koaxiálna rúra DN160/110 x 1000 mm nerez
fasádna koaxiálna rúra DN160/110 x 2000 mm nerez
fasádna zverná objímka DN125 nerez
fasádna zverná objímka DN160 nerez
fasádne koleno s ukotvením a prívodom vzduchu DN160/110 nerez
fasádny kotviaci strmeň DN160, nerez
fasádna koaxiálna rúra DN160/110 x 500 mm nerez
fasádne koaxiálne koleno DN160/110 x 30° nerez
fasádne koaxiálne koleno DN160/110 x 45° nerez
fasádne koaxiálne koleno DN160/110 x 87° nerez
fasádne koaxiálne koleno DN125/80 x 45° nerez
fasádne koaxiálne koleno DN125/80 x 87° nerez
fasádna koaxiálna strešná koncovka DN160/110 nerez
fasádny kontrolný kus priamy DN160/110 nerez
fasádna prechodka stenou DN125/80-125/80 PP
fasádna prechodka stenou dn125/80-160/110 PP
fasádna hlavica so zvernou objímkou DN125/80 nerez
fasádna hlavica so zvernou objímkou DN160/110 nerez
fasádny koaxiálny prívod vzduchu DN125/80 nerez